Front Page

Wat is kindermishandeling?

In vrijwel alle landen ter wereld is er wel sprake van kindermishandeling. Doordat kinderen hier lang niet altijd melding van maken, wordt dit gezien als een groot probleem. Op deze manier komt kindermishandeling namelijk nooit aan het licht. Gelukkig zijn er ook genoeg mensen die er nooit mee te maken hebben. Dit heeft wel als nadeel dat zij kindermishandeling ook niet snel zullen herkennen. Vaak wordt gedacht een mishandeld kind ond         er de blauwe plekken, striemen of verwondingen zit. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Om jou enigszins op het goede spoor te zetten, vertellen we je hier wat kindermishandeling precies is. We bespreken de meest voorkomende vormen van kindermishandeling.

Lichamelijke mishandeling

De bekendste vorm van kindermishandeling is lichamelijk geweld. Bij deze vorm worden kinderen vaak geslagen of geschopt. Dit is doorgaans zichtbaar aan verwondingen of blauwe plekken. Het komt ook vaak genoeg voor dat dit niet zichtbaar is. Kinderen willen dit namelijk vaak verbergen, omdat zij zich ervoor schamen. Ouders die kun kinderen mishandelen, weten vaak ook precies waar zij hun kind moeten raken. Op deze manier blijven de plekken verborgen voor de buitenwereld. Kinderen durven er met niemand over te praten. Waarom niet? Gewoon omdat ze bang zijn nog meer mishandeld te worden.

Emotionele of geestelijke verwaarlozing

Deze vorm van kindermishandeling gaat nog een stap verder dan emotionele of geestelijke mishandeling. Van emotionele of geestelijke verwaarlozing is sprake bij een doorlopend tekort aan positieve aandacht. Kinderen hebben namelijk behoefte aan liefde, warmte en vertrouwen. Wanneer ouders/verzorgers dit niet geven aan hun kinderen, is er sprake van emotionele of geestelijke verwaarlozing. Er is ook sprake van deze vorm van kindermishandeling wanneer een kind getuige is van een ruzie tussen ouders of verzorgers.

Emotionele of geestelijke mishandeling

Bij deze vorm van mishandeling wordt een kind geen lichamelijk letsel aangedaan. In plaats van slaan of schoppen wordt een kind bijvoorbeeld regelmatig uitgescholden. Op deze manier speelt iemand in op de geestelijke sferen van een kind. Naast schelden valt afwijzend of vijandig gedrag ook onder deze vorm van mishandeling. Kinderen trekken zich dit namelijk heel erg aan. Tot slot wordt het opzettelijk bang maken van een kind ook onder deze vorm geschaard.

Emotionele of geestelijke mishandeling

Deze vorm van kindermishandeling is natuurlijk het heftigst. Bij seksueel misbruik wordt vaak ook één van de bovenstaande vormen toegepast. Zo worden kinderen bijvoorbeeld geslagen wanneer zij zich verweren tegen het verrichten van seksuele handelingen. Seksueel misbruik blijft een kind vaak levenslang met zich meedragen en kan voor problemen zorgen in zijn/haar ontwikkeling.

Lichamelijke verwaarlozing

Lichamelijke verwaarlozing gaat nog een stap verder dan lichamelijke mishandeling. Bij deze vorm van mishandeling wordt een kind namelijk niet geslagen of geschopt. Nee, een kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft. Hierdoor kan een kind bijvoorbeeld vermageren. Dit zorgt natuurlijk voor een onverzorgd uiterlijk, maar dat is niet het enige. Bovenal is het hartstikke slecht voor de gezondheid van een kind.

Een kind dat mishandeld is ondersteuning bieden

Kindermishandeling is een serieus probleem. Een kind kan hier zijn/haar hele leven problemen door ervaren. Kent u een kind dat te maken heeft (gehad) met kindermishandeling? Dan is ontspanning vaak goed. Op deze manier kan een kind zijn/haar hoofd namelijk even leegmaken en aan iets anders denken. Een mishandeld kind meenemen op een dagje weg is dan ook een goede keuze. Zoek jij nog een leuk uitje? Ga dan eens op city trip in Amsterdam. Musea bezoeken is natuurlijk niet veel aan voor een kind. Maar een bezoekje aan Madame Tussaud of de dierentuin in Amsterdam is natuurlijk een aanrader. Tip: huur een fiets in Amsterdam om je makkelijk te verplaatsen door de stad. Dit scheelt een hoop tijd en geld!

Patrick Zwaluw

Al sinds jaar en dag houdt Patrick zich bezig met kindermishandeling en kindermisbruik. Hij heeft een wetenschappelijke opleiding psychologie gevolgd en is vervolgens gaan werken bij een instantie die zich richt op het voorkomen van en hulp bieden bij kindermishandeling. Hij zet zich hier met ziel en zaligheid voor in, want hij wil net zo graag als jij dat misbruik en mishandeling op een dag uit deze wereld verdwenen is.