Hulpverlening inschakelen bij kindermishandeling

Kindermishandeling is niet iets waar mensen graag over praten. Het wordt dan ook vaak in de doofpot gestopt. Naasten die iets door hebben, durven er immers niets over te zeggen. Gevolg: de kindermishandeling gaat gewoon door. Dit is natuurlijk niet wat we willen. We willen kindermishandeling natuurlijk de wereld uit hebben. Dit kan echter alleen door hier actief tegen op te treden. Durf je dit zelf niet? Schakel dan hulpverlening in.

Ga het gesprek aan

Durf jij niet zelf met de ouders/verzorgers van het kind in gesprek te gaan? Geen paniek, dan kun je alsnog actie ondernemen. Hoe? Door contact op te nemen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Deze instantie kun je telefonisch benaderen. Wanneer je dit doet, gaan zij met jou in gesprek. Uit dit gesprek proberen zij op te maken waarom jij je zorgen maakt. Uiteraard wordt ook de vraag gesteld waarom jij denkt dat er sprake is van kindermishandeling.

Adviserende rol

Bij het AMK kun jij je zorgen over kindermishandeling delen met een deskundige. Verwacht echter niet dat er actie ondernomen wordt. Nee, want het AMK onderneemt geen actie richting het gezin of kind dat mishandeld wordt. Ook wordt er geen dossier aangelegd met de gegevens. De rol van het AMK is puur adviserend. Is het advies van het AMK niet voldoende? Dan kun je natuurlijk een officiële melding maken van kindermishandeling.

Kindermishandeling aan het licht

Blijkt er inderdaad sprake te zijn van kindermishandeling? Dan wordt er eerst met de ouders/verzorgers gekeken wat er daadwerkelijk aan de hand is. Vaak komen er hierdoor diverse problemen aan het licht. Met verschillende soorten hulp moeten deze problemen uiteindelijk verminderen. Hierdoor moet kindermishandeling in de nabije toekomst voorkomen worden.

Raad voor de Kinderbescherming

Heeft de vrijwillige hulpverlening geen effect? Of weigeren ouders/verzorgers medewerking te verlenen aan het hulptraject? Dan kan de Raad voor de Kinderbescherming in worden geschakeld. Deze raad kan via de rechtbank een onder toezichtstelling aanvragen. Hierdoor zijn ouders/verzorgers verplicht medewerking te verlenen aan de hulp.

Ook als toerist in Nederland hulp inschakelen

Sommige Nederlanders zijn toerist in eigen land. Wat dit precies betekent? Dat zij een dagje weg zijn naar een grote stad of naar een evenement. Ook op dit soort dagen kun jij natuurlijk te maken krijgen met kindermishandeling. Mogelijk zie jij een ouder zijn/haar kind wel mishandelen. Dit laat jij natuurlijk niet gebeuren. Als toerist in Nederland ga jij in dat geval het gesprek aan met de mishandelaar. Vraag wat de aard van het probleem is en probeer samen tot een oplossing te komen. Loopt het volledig uit de hand? Laat het er dan vooral niet bij zitten, maar schakel de hulpdiensten in. Jij wilt immers niet dat het kind alleen nog maar verder toegetakeld wordt en daar heb je zelf een belangrijk aandeel in!

Zorg voor een goede afhandeling

Kinderen die mishandeld zijn, voelen zich vaak niet meer vertrouwd in hun directe omgeving. Daarom kan het goed zijn ze enige tijd elders onder te brengen. Een vakantie is dan ook zeker aan te raden. Kinderen worden zo niet constant herinnerd aan het voorval. Zoek jij nog een bestemming? Dan is Vaticaanstad zeker een aanrader. Dit is bovendien ook nog eens goedkoop dankzij deze Vaticaanstad tickets!

vatican

Bezoek de raad in Amsterdam

Ben jij woonachtig in Amsterdam en wil je een beroep doen op de Raad van de Kinderbescherming? Dan is een city trip door Amsterdam niet noodzakelijk. Tenminste, niet wanneer je weet waar je de Raad voor de Kinderbescherming kunt vinden. Woon je wat verder buiten het centrum van Amsterdam? Dan kun je natuurlijk met het openbaar vervoer gaan. Je kunt er echter ook voor kiezen om een fiets te huren in Amsterdam. Zo ben je waarschijnlijk een stuk sneller op de plek van bestemming.